نخستین رویداد فرش تهران برگزار میشود

0

موزه فرش ایران نخستین رویداد فرش تهران را در تاریخ 20 مهرماه 1402 برگزار می کند

‎ در تقویم مناسبتی ایران، روز 14 مهرماه روز تهران نامگذاری گردیده است و به همین مناسبت موزه فرش ایران برای نخستین بار با نمایش مجموعه ای از فرشهای تهران، به روایت و کنکاش درباره ماهیت فرش تهران می پردازد.

‎این نمایشگاه شامل 28 تخته فرش که تعداد کثیری از آن متعلق به آرشیو گنجینه موزه است برای نخستین بار به نمایش در خواهد آمد.

‎نمایشگاه رویداد تهران به همت موزه فرش ایران، وزارت میراث فرهنگی گردشگري و صنايع دستي و اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی استان تهران تا 30 مهرماه 1402 برقرار خواهد بود