گزارش تصویری بیست و هشتمین نمایشگاه فرش دستباف

0
بیست و هشتمین نمایشگاه فرش دستباف

بیست و هشتمین نمایشگاه فرش دستباف در واقع بزرگترین نمایشگاه فرش دستباف در دنیا است که از سوم تا نهم شهریور ماه ۹۸ برگزار شد.

همچنین بیش از ۸۵۰ غرفه در این نمایشگاه حضور داشتند که برای اولین بار در طول تاریخ برگزاری نمایشگاه‌های فرش دستباف بود.