مجله تخصصی فرش کارپت پلاس، شماره 23

0

بیست و سومین مجله تخصصی فرش کارپت پلاس منتشر شد و میتوانید این نشریه را با موضوعات زیر دانلود و یا به صورت آنلاین مطالعه کنید:

سرمقاله مریم طاهری
معرفی عبدالحسین قاسم نژاد در بخش معرفی هنرمند
ویژه نامه همایش “فرش، سنت، هنر”
گفتگو با علی اصغر خوشگفتار مقدم
رنگ سال 2022
و مقاله فرش قم

 

دانلود نسخه ی پی دی اف مجله شماره 23 کارپت پلاس