ششمین نشریه اینترنتی کارپت پلاس

0

نسخه ی ششم نشریه اینترنتی کارپت پلاس منتشر و در اختیار شما قرار گرفت. طرح و لچک و ترنج و حاشیه ی این شماره عبارتند از:
– تار؛ جعفرقلی خان دادخواه
– پود؛ مرحوم اکبر جامه طحاف
– گفتگو با آقای مجید اکبری- طراح فرش
– خاطرات استاد سیاحی از زبان “مصطفی فرمانی”
– درباره نقوش هندسی ” گردونه مهر”
– قالی های محرابی دوران صفویه

دانلود نسخه ی پی دی اف مجله شماره 6 کارپت پلاس