بیست و نهمین شماره “کارپت پلاس”

0

بیست و نهمین شماره “کارپت پلاس” را با مطالب خواندنی زیردریافت کنید:
– شعری با سروده استاد صادقی درباره فرش سلیمان موزه فرش
– تار این شماره استاد خانم طاهره نوری کوجی
– پود این شماره مرحوم استاد عباس کرباسیون
– با معرفی هنرمند خانم خدیجه پقه
– با گزارش خبری از رویداد فرش تهران درموزه فرش
– موزه گردی درموزه مگران ایروان، ارمنستان
و مطلب خواندنی دیگر
آدرس صفحه ایستاگرام ما:
https://www.instagram.com/thecarpetplus