سومین شماره نشریه اینترنتی کارپت پلاس

0

چله کشی سومین شماره از مجله اینترنتی کارپت پلاس نیز تمام شد و تقدیم نگاه شما مهربانان گشت.

این شماره تقدیم می شود به دستهای پینه بسته ی مردی رفوگر در منتهی الیه بازار فرش مشهد که گلهای رنگ و رو رفته قالی را دوباره می کارد.

شما می توانید هم اکنون این مجله ی اینترنتی را بصورت رایگان دانلود کرده و مطالعه فرمایید.