دومین شماره نشریه اینترنتی کارپت پلاس

0

دومین شماره از نشریه اینترنتی کارپت پلاس منتشر شد و تقدیم نگاهتان گردید.

این شماره تقدیم می شود به دستهای دختری بافنده در قریه ای دور از روستاهای کاشان که به رسم سهراب سپهری ، شعرهایش را با رجشمار های ریز درآمیخته است.

شما هم اکنون می توانید این نشریه اینترنتی را بصورت رایگان دانلود کرده و مشاهده کنید.