سی امین شماره “کارپت پلاس”

0

سی امین شماره “کارپت پلاس” را با مطالب خواندنی زیردریافت کنید:
– تار این شماره استاد یاشار ملفوظی
– پود این شماره مرحوم استاد عبداله باقری
– با معرفی هنرمندان خواهران شمس
– گفتگوی این شماره با آقای هادی پورجهان
– و گزارشی از موزه فرش با نمایش آثار آقای پرهیزگار
– موزه گردی در موزه متروپولیتن نیویورک
و مطلبی درباره قدیمی ترین فرش کاشان در موزه کشور پرتغال
آدرس صفحه ایستاگرام ما:
https://www.instagram.com/thecarpetplus