بیست و هشتمین شماره “کارپت پلاس”

0

بیست و هشتمین شماره “کارپت پلاس” را با مطالب خواندنی زیردریافت کنید:
– تار این شماره استاد خانم زمانی
– پود این شماره مرحوم استاد حسین طاهرزاده بهزاد
– با گزارش خبری از سی امین نمایشگاه فرش ایران
– موزه گردی در موزه ویکتوریا آلبرت لندن
– و مطلب خواندنی درباره بزرگترین فرش دنیا ( فرش ابوظبی)
آدرس صفحه ایستاگرام ما:
https://www.instagram.com/thecarpetplus