آشنایی با قالی لُری ایلام

0
قالی لری ایلام

قوم لر یکی از اقوام اصیل ایرانی تبار است که عمدتاً در مرکز، غرب و جنوب غربی ، سکونت دارند و به صورت پراکنده در نقاط دیگر نیز یافت می شوند، این قوم از نظر زبانی به سه شاخه اصلی تقسیم می شود که عبارتند از:
1- لُری لکی … 2- لری بختیاری … 3- لُری بالا گریوه ای یا خرم آبادی …

لرها در 14 استان کشور به صورت متمرکز یا پراکنده زندگی می‌کنند ، که این استان‌ها عبارتند از: خوزستان – لرستان – چهارمحال و بختیاری – کهکیلویه و بویر احمد – بوشهر -همدان – ایلام – کرمانشاه – فارس – قزوین – مرکزی – اصفهان – تهران – خراسان.

مشخصات کلی ، قالی لُری ایلام

الف- مشخصات فنی : 1- گره متقارن 2- نیم لول 3- چله کشی فارسی 4- شیرازه همزمان 5- ابعاد مختلف 6- رجشمار بین 15 تا 25
ب- مشخصات ابزار : 1- قیچی معمولی 2- کارد3- کرکیت4- قشو چوبی5- سوک ،قلاب جدیداً وارد این منطقه شده است
ج- مشخصات مربوط به مواد اولیه: 1- جنس تار و پود : بیش از 90 درصد پنبه و 10 درصد پشم 2- جنس خامه : پشم
د- مشخصات مربوط به رنگ بندی و رنگرزی 1-رنگ زمینه عمدتاً لاکی 2- رنگ حاشیه لچک و ترنج : مختلف
3- رنگ نقش مایه ها: مختلف -رنگرزی معمولا سنتی جدیدا از رنگ شمیایی هم استفاده می کنند.
ه- مشخصات مربوط به طرح: طرح لُری با نام های معمول، سوار دار ، چنگ گوروه ، گو چنگی ، سینی ، شونه، گوشخواره ای، گل قطاری

تعداد حاشیه : معمولا یک حاشیه با چند طُره